Vzdělávací kurzy

Komplexní zabezpečení vzdělávacích aktivit počínaje sestavení školícího plánu a konče organizačním zabezpečení průběhu celého školení. Nabízíme jak kurzy otevřené pro širokou veřejnost tak i kurzy pro konkrétního zákazníka na základě předložených požadavků.


Organizace školení

Výuka probíhá v moderních učebnách společnosti, v případě požadavku zákazníka připravíme školení i v jeho prostorech.

Školení je vedené zkušenými odborníky, kteří při výkladu aplikují nejmodernější metody přednesu a využívají počítač, projektor, tabuli a další nezbytné prostředky k výuce.

Rozvrh školení je sestaven tak, aby výuka začínala v 8.00 hod.

Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích, kde vyučovací hodina trvá 45 minut a přestávka 15 minut. V ceně kurzu jsou zahrnuté poznámkový blok, propisovací tužka, teplé a studené nápoje, malé občerstvení. Studijní materiál je možné objednat/zakoupit na místě.

Testování

Samotné školení často předchází testování - ověření vědomostí, rozdělení do skupin podle úrovně znalostí.Jedná se především o testování počítačových vědomostí ze znalostí kancelářského balíku Microsoft.

Společnost disponuje vlastními otázkami, které byly vytvořené fundovanými odborníky a lektory.

Zároveň na základě požadavku zákazníka a připravených témat připravíme testování odborných znalostí a dovedností jeho zaměstnanců.

V případě počítačových dovedností je možné zabezpečit i mezinárodně uznávané testování dle sylabu ECDL.