Tvorba webových stránek

Webové stránky jsou silný obchodní a marketingový nastroj. Na základě požadavků zákazníka vytvoříme webové stránky, e-shop. Kroky jsou následující:
  • - Konzultace k zadání a upřesnění požadavků
  • - Zpracování a předložení návrhu grafické podoby webu
  • - Odsouhlasení grafické podoby a funkcionality webových stránek
  • - Programování statických webových stránek
  • - Předložení řešení zadavateli
  • - Korekce a zapracování připomínek ze strany zadavatele
  • - Odsouhlasení konečné podoby webových stránek

Zakázkové SW řešení

Projekty, kdy zákazníci poptávají ošetření určité oblasti/agendy informačními technologiemi.

SW řešení pro průmyslové podniky nebo subjekty s obdobnou strukturou, často se jedná o víceleté projekty zahrnující analytické práce, programování, implementaci, údržbu a podporu systému pro tuzemské i zahraniční společnosti.


ERP Systémy

Implementace, lokalizace a vývoj v rámci ERP systémů ABAS